add

7-7-0000 Spacial

7-7-0000 Spacial

Tum mere 7,
Hum ter 7,
Asmaan bhi 7,
Samander bhi 7,
Hamesha rehna mere 7,
Jeena bhi 7,
Marna bhi 7,
Hansna bhi 7,
Rona bhi 7,
Qk
AAJ TARREKH bhi 7 or mahina bhi 7
So hamesha rehna mere 7.
Enjoy 7,7
Comments are closed