add

Woh Khak Bhi JANNAt Hoti Hai – Poetry

Woh Khak Bhi JANNAt Hoti Hai

Jis Khak Per Do Dil Piyar Karen,
Woh Khak Bhi JANNAt Hoti Hai.
Comments are closed