add

Tum Namaz Na Padho Toh Matt Socho

Tum Namaz Na Padho Toh Matt Socho

Jab Tum Namaz Na Padho Toh Matt Socho Ke Waqt Nahi Mila, Balke Yeh Socho Ke Tumse Kounsi Ghalti Hui Ke,

ALLAH Ne Tum ko Apne Saamne Khada Karna Pasand Nahi Kiya…….. …….!!

Comments are closed